Annons från Asarina Pharma

Sepranolone är den första migränbehandlingen enbart för kvinnor


Tre gånger fler kvinnor än män lider av migrän och av dem drabbas 60 procent även av menstruell migrän. Det är en variant som enbart påverkar kvinnor och idag finns ingen fungerande behandling.  Alla behandlingar hittills har varit utvecklade både för män och kvinnor trots att de kvinnliga patienterna är långt fler. Dessa behandlingar är neurologiskt inriktade medan menstruell migrän också beror på fluktationer i hormonnivåer. Sepranolone som utvecklas av Asarina Pharma provas nu som den första behandlingen någonsin specifikt för kvinnor.

Nästan 50 miljoner kvinnor världen över lider av menstruell migrän. ICHD, The International Classification of Headache Disorders, definierar denna typ av migrän till attacker som startar upp till två dagar innan påbörjad menstruation. Dessa attacker fortlöper även tre, eller ännu fler, dagar in i cykeln.

– Menstruell migrän är en väldigt eländig form av migrän, som det just nu inte finns någon behandling mot. Det vill vi ändra på, säger Otto Skolling, Chief Business Officer på Asarina Pharma.

”Ytterst få kliniska undersökningar”
Det finns mycket problematik när det kommer till menstruell migrän, i jämförelse med den den typiska migränen. En vanlig migrän har läkemedel som kan lindra huvudvärken, men dessa läkemedel funkar i de allra flesta fallen inte bra nog, eller inte alls, mot menstruell migrän. Samtidigt kan kvinnor lida av både menstruell och typisk migrän och det kan vara svårt att särskilja de två. De olika typerna triggas på olika sätt där menstruell migrän beror på ökad känslighet för hormonförändringar. Just därför får vanliga migränläkemedel sämre eller ingen effekt. 

– Då menstruella migränattacker kan vara längre än typiska migränattacker känner många patienter en oro över huruvida deras behandling är säker eller ej att ta under en längre tid och ofta vet man inte hur länge man kan använda läkemedlet när man har återkommande symptom. Standardbehandlingar kan helt enkelt inte bidra till en ordentlig hantering av menstruella migränattacker, menar Professor Anne MacGregor. 

Otto Skolling berättar även att det finns ytterst få kliniska undersökningar som studerar behandlingseffekter vid menstruell migrän. I och med att det inte finns en stor mängd studier kring ämnet är det svårt att ge de drabbade den hjälp de behöver, menar han.

– Jämfört med vanliga migränanfall som kan komma när som helst, så kommer menstruell migrän i samband med menstruation och de som lider av det vet oftast när den närmar sig, då den kommer varje månad. Det i sin tur leder till att många egentligen bara lever med det; att de tänker att det är en del av effekterna från deras menstruation.

Vill du läsa mer om Asarina Pharma?

Vill hitta lösningen
Asarina Pharma jobbar nu med substansen Sepranolon och med en studie för att ta reda på mer information om hur menstruell migrän fungerar, och även med förhoppning om att hitta ett läkemedel mot det.  Studien är den första på tio år som undersöker menstruell migrän specifikt och behandlar den hormonella grundproblematiken som kan hindra smärtan till skillnad från att behandla smärtan i sig. Det innebär att läkemedlet inte tas när man upplever smärta utan snarare preventivt. Knappt några biverkningar har upptäckts vilket gör att substansen har en väldigt hög säkerhetsprofil. Professor Anne MacGregor berättade tidigare för Asarina Pharma att den största utmaningen just nu är låg uppmärksamhet kring ämnet, och att många läkare inte är tillräckligt utbildade i ämnet.

– När en mer effektiv behandling finns tillgänglig för behandling, så ökar uppmärksamheten. Det i sin tur leder till att botemedlet blir lättare åtkomligt för de som är drabbade, säger hon.

Asarina Pharma vill hitta botemedlet – klicka här