Behandla migrän

Migrän behandlas vanligen med läkemedel av något slag. Den som lider av en mildare form av migrän kan få stor hjälp i det receptfria sortimentet av smärtstillande och inflammationshämmande prerparat via apoteteket. Andra får inte den lindring som krävs där, utan behöver receptbelagda preparat mer inriktade mot just migrän.


behandla

Mildare läkemedel

De läkemedel som fungerar bäst för en enskild person kan skilja sig åt. De främsta och vanligaste läkemedlen är smärtstillande med en bas av acetylsalicylsyra eller möjligen paracetamol. Om dessa inte hjälper kan istället NSAID:s hjälpa. Dessa läkemedel är antiinflammatoriska och smärtstillande.

Både smärtstillande och NSAID:s går under namnet anfallskuperande läkemedel. Effekten av dessa preparat skiljer sig åt beroende på orsaken till anfallet. Exempelvis verkar de särskilt effektiva om migränanfallet kommer i samband med menstruation. Förutom den intensiva huvudvärken mår många illa under ett migränanfall. Illamåendet kan stillas med hjälp av metoklorapid.

Värktabletter med koffein kan även fungera positivt vid migrän.

Triptan

I de fall de mildare läkemedlen inte har den effekt på migränanfallen som önskas, kan mer avancerade läkemedel prövas ut. I många fall prövas då istället läkemedel med triptaner som verksam supstans. Dessa medel får blodkärlen att dra ihop sig, vilket minskar symtomen både vad gäller värk, illamående och och den ljus- och ljudskygghet som många upplever.

Tyvärr kommer också triptanerna med flera bieffekter. Återfallshuvudvärk är inte helt ovanligt, och då måste läkemedlet tas igen. Medicinerna är också dyra i inköp. En variant på de kärlsammandragande läkemedlen är ergotamin och dihydroergotamin.

Försiktighet

De anfallskuperande läkemedlen fungerar så länge mag- och tarmsystemet gör det. Många upplever illamående under anfallet vilket kan leda till kräkningar. I många andra fall minskar aktiviteten i mag- och tarmsystemet vilket gör att näringsupptaget fördröjs. Dessa två faktorer kan leda till att tabletterna inte verkar som det är tänkt – de tas helt enkelt inte upp av kroppen alls, eller inte tillräckligt snabbt.

Det finns också risk för att medlen skapar huvudvärk i sig och det finns därför en faktisk risk att bli beroende av preparaten. De tyngre preparaten mot ett migränanfall är ganska påfrestande på kroppen och bör därför inte tas mer än nödvändigt.

Det är viktigt att du rådfrågar din läkare om hur många tabletter du kan per anfall respektive per månad.