Vad beror migrän på?

Det är fortfarande inte känt om varför vissa drabbas av migrän. Men sjukdomen anses vara genetiskt betingad, och själva migränanfallen orsakas ofta av en yttre omständighet.


Vad beror migrän på?

Stress kan vara en utlösande faktor till migrän.

Orsakerna bakom migrän

Exakt vad migrän beror på är inte helt klarlagt, men man vet att sjukdomen till stor del är ärftlig.

Enligt kända teorier beror migrän på ett primärt fel i nervsystemet som leder till en ökad nervsignalisering eller en överkänslighet för nervsignaler.

Sekundärt ser man även kärlinblandning, vilket troligtvis är en följd av nervaktiveringen.

Ärftlighet

Forskning visar att migrän till stora delar är en sjukdom som går i arv. Nästan 70 procent av de som drabbas av migrän anger att de har en eller flera anhöriga med samma problematik.

Ett anfall kommer sedan ofta av att en yttre omständighet triggar igång nervcellernas smärtreaktioner. Vilka yttre omständigheter som påverkar hjärnan, skiljer sig åt mellan människor med migrän.

Många olika utlösare

Stress

Stress är en mycket vanlig orsak till migrän. Anfallet kommer oftast efter en anspänning, när kroppen och hjärnan slappnar av igen. Kronisk stress kan leda till en svårare migrän med svåra attacker som kommer ofta. Mat och dryck, liksom väderleken kan orsaka migrän.

Kost

Personer som fastar, eller som äter på oregelbundna tider kan drabbas av migrän. Livsmedel såsom citrusfrukter, mögelost, rött vin och andra alkoholhaltiga drycker, choklad och starka ostar kan trigga symtomen. Omställningar i väderleken är vanliga orsaker till migrän.

Värme, solljus och starka dofter

Det är heller inte helt ovanligt att extrem värme och starkt solljus påverkar sjukdomsförloppet. Till och med starka dofter och höga ljud kan fungera som triggande faktorer för vissa.

Hormonförändringar

Fler kvinnor än män drabbas av migrän. Det beror sannolikt på att hormonförändringarna hos vissa kvinnor triggar migränanfallet. Många upplever anfall av migrän vid menstruation, eller strax innan.

De flesta av dessa kvinnor som drabbas av migrän på grund av detta får sina första migränanfall i tonåren. P-piller kan minska problemen, men också förvärra dem. Då kvinnan passerar klimakteriet minskar ofta problemen.