Migrän kan leda till propp i hjärnan

Italienska forskare har studerat sambandet mellan en ovanlig form av migrän och propp i hjärnan hos unga.


Ovanlig form av migrän

Alla deltagare i studien hade en migrän utan aura. En form av migrän som inte inleds med att man tappar synen eller känseln utan att man snarare upplever humörsvängningar, trötthet, koncentrationssvårigheter eller ett sug efter sötsaker.

Ett sådant migränanfall kan vara mellan en halvtimme och tre dygn.

Forskarna fann att denna speciella form av huvudvärk, hade ett samband med stroke där de olika lagren i blodkärlen upp till hjärnan separerades och därför proppat igen kärlen.

Kopplingen var extra tydlig bland unga män.

Ensam i sitt slag

Det här är första gången forskare i en sådan omfattande studie med många deltagare har kunnat ta reda på en möjlig hemensam mekanism bakom de olika tillstånden, migrän och hjärtinfarkt, det skriver Sveriges Radio.

Däremot finns vanligare riskfaktorer för att drabbad av hjärtinfarkt i ung ålder. Rökning, högt blodtryck, diabetes eller höga kolesterolhalter i blodet.