Lindra migränanfall

Migrän är en folksjukdom som påverkar det dagliga livet för flera hundra tusen individer bara i Sverige. Tyvärr finns det inget bot mot sjukdomen. Däremot går det att hitta sätt att lindra den migrän som gör sig påmind och som kan förstöra så mycket. Med rätt metod för rätt person kan sjukdomen hanteras, och livskvaliteten höjas betydligt.


Mörkt och tyst kan lindra migränanfall

Mediciner

Den behandling som ges mot migrän handlar ofta om medicinering. Smärtstillande preparat, främst de som har acetylsalicylsyra som bas, har visat sig effektivt för många. För andra fungerar NSAID:s, läkemedel som verkar antiinflammatoriskt och smärtstillande bäst.

Värktabletter med koffein kan dessutom fungera positivt vid migrän.

Andra behöver starkare preparat såsom triptaner eller motsvarande för att få bukt på problematiken. Ofta försvinner inte anfallen helt, men man kan ofta lindra migrän anfall rejält. Vissa preparat, såsom betablockerare, kan också förebygga migränanfall, vilket kan betyda mycket för den upplevda hälsan.

För grava migränanfall som uppträder ofta behövs vanligen hjälp av en läkare att hitta de sätt och de läkemedel som passar bäst.

Förändra ditt levnadssätt

Stress är en riktig bov i dramat när det kommer till migrän och att anpassa sin livsföring efter de egna behoven och möjligheterna kan göra under mot sjukdomen. Det kan också regelbundna mat- och sömnvanor, samt ett rökstopp göra. Andra saker som du bör undvika är viss mat, höga ljud, starkt ljus och starka dofter.

KBT och andra behandlingsformer

Förutom att försöka lägga om ditt liv och leva sunt, kan flera olika program och behandlingar vara till god hjälp för att lindra symptomen vid migrän. Akupunktur kan vara mycket effektivt för vissa. Nålarna triggar endorfinproduktionen i kroppen, vilket ger god smärtlindring inifrån.

Massage, avslappningsövningar, Qigong, Yoga och meditation kan också vara bra alternativ. Ännu ett sätt att lindra symptomen för migrän och minska antalet anfall är KTB, kognitiv beteendeterapi. Det har visat sig ge snabba resultat.