Huvudvärken kan förklaras av tandbesvär

Oförklarlig huvudvärk och migrän kan i flera fall ha ett samband med tänderna. Tandvärk eller andra problem med tänderna som inte märks av kan nämligen orsaka värk i bland annat huvudet och käkarna. Svår tandvärk tenderar att ge känslan av att smärtan sitter någon annanstans och kan uppfattas som ett migränanfall. Det är viktigt att kontakta en tandläkare och uppsöka vård både i de fall då du besväras av en tydlig huvudvärk och vid annan värk som kan bero på tandbesvär.


Karies och bakteriebildning

En orsak till tandvärk som kan mynna ut i huvudvärk är karies, det vill säga hål i tänderna. Detta är svårt att upptäcka på egen hand i ett inledande stadie men märks så småningom av när bakterierna närmar sig tandnerven och pulpan.

– Den första känslan av karies brukar börja med ilningar, vilket tyder på att bakterier har trängt sig igenom tanden. Det är viktigt att uppsöka tandläkare redan vid första obehagskänslan för att undvika att tandnerven blir infekterad och orsakar svåra smärtor, säger Marcia Lindberg, legitimerad tandläkare i Stockholm.

Karies behandlas vanligtvis genom att rengöra och ta bort bakterierna som angripit tanden. Sedan görs en fyllning av samma färg som den ursprungliga emaljen som gått förlorat. Om angreppet har gått långt ner inne i tandbenet och nära pulpan (tandens nerv) så kan det bli aktuellt med en rotfyllning.

Infektioner kan leda till uppfattad migrän

En infektion i tanden kan orsaka skador i benvävnad och varbildning, vilket följaktligen kan leda till en uppfattad huvudvärk. Vissa patienter kan uppleva den svåra tandvärken som ett migränanfall. Just migrän är ett kroniskt tillstånd och orsakas inte av tandvärk, men smärtan kan däremot upplevas som densamma. Infektionen i tanden tenderar nämligen att ge upphov av smärta på andra ställen än där värken har sitt ursprung.

Tandlossning kan orsaka huvudvärk

Värken som kan uppstå av parodontit, tandlossning är inte lika intensiv och snabbutvecklad som vid karies men kan även den orsaka huvudvärk. Tandlossning beror främst på bakterier runt tänderna som tar sig in mellan tandköttet och tanden. Detta kan bero på inflammation i tandköttet orsakat av att tänderna inte har rengjorts ordentligt under en längre period. Tandköttet inflammeras och stödjevävnaden runt tanden försvagas vilket med tiden orsakar att tandens fäste förstörs, det vill säga tandlossning. För att undvika denna skada är det viktigt att rengöra tänderna noga och boka in regelbundna tandvårdsbesök.

Övriga orsaker till tandvärk och huvudvärk

Tandgnissling och pressning kan båda vara orsaker till huvudvärk. Många gnisslar omedvetet tänder i sömnen som förutom att orsaka slitskador på tänderna även kan leda till huvudvärk, smärta och stelhet i käkar då käkarna pressas samman med en stor kraft. Det vanligaste problemet är att tänderna pressas samman under dagen på grund av stress vilket kan leda till att huvudvärk uppstår under dagen. För att motverka och behandla de problem som kan uppstå är bettskena ett alternativ.

Även visdomständer kan orsaka huvudvärk samt svullnad runt tanden när de växer. Kontakta din tandläkare vid besvär för hjälp med behandling eller alternativ borttagning av dessa tänder, för att råda bot på smärtan.