Botox mot migrän

Botox hjälper mot kronisk migrän. Det är dock inte helt klarlagt exakt hur det fungerar. Men man tror att Botox blockerar smärtsignalerna vilket gör att migrän inte kan utvecklas.


Botox mot migrän

Rynkmedlet Botox fungerar även förebyggande mot migrän.

Botox fungerar

Botox minskar symptomen på migrän och förbättrar livskvalitén för de som lider av kronisk migrän.

Vilka får pröva Botox som behandling?

Om du lider av kronisk migrän och din migrän inte blir bättre av andra läkemedel kan Botox vara något för dig. Kronisk migrän innebär att du har migrän i 15 dagar eller mer per månad, varav du har migrän i minst åtta av dessa dagar.

För att få Botox som behandling måste du även ha fått diagnosen kronisk migrän av en neurolog. Botox används inte vid akut migrän, kronisk spänningshuvudvärk eller vid huvudvärk som orsakas av överanvändning av annat läkemedel. Botox är en förebyggande behandling mot migrän.

Så går botoxinjektionerna till

Botoxinjektionerna sker i muskler i ansiktet, huvudet och nacken. Injektionerna sker i sju specifika områden som fördelas lika på vänster och höger sida av huvudet. Varje område får flera injektioner. Under en behandling ges omkring 155-195 doser eller enheter av botox, det ges ungefär 5 doser per stick vilket innebär omkring 31-39 injektioner.

Hur ofta?

När effekten av botoxbehandlingen avtar så bör behandlingen förnyas. Men behandlingen ska inte ske oftare än var 12:e vecka.

Behandling för barn?

Botox som behandling av migrän hos barn under 18 år och har inte studerats än.