Annons från Migränhjälpen

Så kan du som lider av kronisk migrän eller svår huvudvärk få hjälp snabbt online

Patienter som lider av kronisk eller svår migrän är många. Drygt 200 000 svenskar lever med problemen samtidigt som endast 10 procent fått hjälp hittills. För att kunna få rätt diagnos och behandling behöver man få hjälp av en neurolog och tillgång till nya läkemedel. Till den digitala tjänsten Migränhjälpen kan du som lider av svår eller kronisk migrän vända dig och få svar inom vecka istället för att behöva vänta i månader på en remiss.


Att leva med svår eller kronisk migrän kan innebära sänkt livskvalitet och stora hinder i vardagen för de drabbade. I slutet av 2019 genomförde Doktorn.com en stor enkätundersökning där närmare 20 000 migränpatienter deltog. Resultaten visade att endast 7 procent av patienterna har kontinuerlig kontakt med neurolog – de enda som kan ge effektiv behandling.  

 – Undersökningen visar att de med svår migrän inte får den hjälp de behöver. De flesta neurologkliniker har antingen långa köer eller så tar de inte ens emot migränpatienter, berättar Mattias BodinVD på Migränhjälpen. 

Positivt gensvar från patienter
För att kunna hjälpa fler migränpatienter startades onlinetjänsten Migränhjälpen i Augusti 2020. De erbjuder migränbehandling online där patienter kan slippa långa köer och få träffa en neurolog redan inom 2-3 dagar. Över 700 patienter har besökt Migränhjälpen tom sista december och gensvaret har varit väldigt positivt, säger Mattias Bodin.  

 – En patient kommenterade att denne nu slipper resa 20 mil för att träffa sin neurolog i 15 minuter som ändå inte kom fram till något under pågående migränattack. En annan berättade att denne fått ett jättebra bemötande och tycker att vi gav kunniga och snabba svar och hjälpte till med tips och råd. Det är såklart väldigt roligt att höra.  

Hanteras enkelt i Migränhjälpens app
Migränhjälpen vill framför allt hjälpa de patienter som haft besvär i flera år utan att få hjälp av en neurolog. Allt sker online och efter första besöket behöver vanligtvis patienten fylla i en huvudvärksdagbok under en månad. Något som enkelt görs i appen eller på webben. Då kan man kartlägga hur många migrändagar patienten haft och med den informationen tillsammans med den noggranna anamnesen läkaren redan utfört, och frågor patienten svarat på, kan en diagnos ställas.  

 – Vi har sedan ett strukturerat sätt att följa upp hur patienten r med huvudvärksdagboken, läkemedelsbehandling och kontinuerliga uppföljningar som smidigt hanteras i Migränhjälpens app. Migrän är en sjukdom som lämpar sig mycket väl för att diagnosticeras och behandlas digitalt. 

Vill hjälpa tusentals fler patienter
Planeringen och uppstarten av Migränhjälpen skedde under pandemiårets första sex månader och det blev snabbt tydligt att tjänsten ligger rätt i tiden.  

 – Vi ser att digital vård kommer att vara både en nödvändig och positiv del för samhället. Vi hoppas att inom de närmsta åren kunna hjälpa många tusen patienter i Sverige som lider av kronisk migrän eller svår huvudvärk. Sedan siktar vi även på att expandera internationellt, avslutar Mattias Bodin 

Läs mer på www.migranhjalpen.se